The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂(မြို့ပြ)/(စက်မှု)/(လျှပ်စစ်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း ရုံးအမိန့်စာအမှတ်( ၄ /၂၀၂၁) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၃ ) ရက်

၁။           လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်အောက် တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)တန်း၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ- (မြို့ပြ)/(စက်မှု)/(လျှပ်စစ်)ရာထူး(၈၇)နေရာအတွက် (၁၆.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ နှင့် (၁၇.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူ (၈၂) ဦး၏ အမည်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-

Download Link : sae.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(EPGE)
05-Nov-2021