The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန စိတ်ဝင်စားမှုအဆိုပြုလွှာဖိတ်ခေါ်ခြင်း Expression of Interest (EOI) နှင့် နည်းပညာအမှတ်အများဆုံးရရှိသည့် ကုမ္ပဏီ(၃)ခုမှ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

(အထက်ရဲရွာစီမံကိန်း RCC Dam အတွက် Cement 46,800Tons ခေါ်ယူခြင်း)  

Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
02-Dec-2022