The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/ ၂၀၂၄)

၁။      လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း၏ ၂၅-၉-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါကြော်ငြာစာအမှတ် (၄/၂၀၂၃) ဖြင့် ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သည့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ (၂)(လျှပ်စစ်/စက်မှု) ၄၈ နေရာနှင့် (မြို့ပြ)-၁ နေရာအတွက် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများအား ၂၈-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ လူတွေ့အရည်အချင်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အတည်ပြုရွေးချယ်ခံရသူများ၏ခုံအမှတ်များအား အောက် ဖော်ပြပါအတိုင်း ကြေညာလိုက်သည်-

Download Link : To_New_(pass)11.pdf
Download Link : SAEWebsite.pdf
05-Jan-2024