The Republic of the union of myanmar

MINISTRY OF ELECTRIC POWER

Breaking News :

ဌာနသတင်း

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ခေါ်ယူသော လစ်လပ်ဝန်ထမ်းနေရာ (၄၈) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူအမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ကြော်ငြာခေါ်ယူခဲ့သော အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂(စက်မှု)/(လျှပ်စစ်)ရာထူး(၄၈)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို (၁၅-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် (၀၉:၀၀)နာရီမှ (၁၁:၀၀)နာရီထိ အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်နှင့် (၁၃;၀၀)နာရီမှ (၁၅:၀၀)နာရီထိ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို ဖြေဆိုမည်ဖြစ်ပြီး (၁၂-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့ နှင့် (၁၃-၁၀-၂၀၂၂)ရက်နေ့တို့တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်များ ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း


Read More...
03-Oct-2022
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၂၂)

၁။ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လက်အောက်တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) တန်း၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ (စက်မှု)/ (လျှပ်စစ်) (၄၈) နေရာတို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူ များ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-


Read More...
27-Aug-2022
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂(မြို့ပြ)/(စက်မှု)/(လျှပ်စစ်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း ရုံးအမိန့်စာအမှတ်( ၄ /၂၀၂၁) ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၃ ) ရက်

၁။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလက်အောက် တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ်(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)တန်း၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ (မြို့ပြ)/(စက်မှု)/(လျှပ်စစ်)ရာထူး(၈၇)နေရာအတွက် (၁၆.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ နှင့် (၁၇.၁၀.၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရွေးချယ်ခံရသူ (၈၂) ဦး၏ အမည်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်-


Read More...
05-Nov-2021